دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور چیست؟


دیزل ژنراتور همان طور که از اسمش مشخص می باشد متشکل از یک موتوردیزل قدرتمند و یک ژنراتور (ALTERNATOR) یا آلترناتور می باشد.

همان طور که از اسمش مشخص می باشد متشکل از یک موتوردیزل قدرتمند و یک ژنراتور (ALTERNATOR) یا آلترناتور می باشد.


وظیفه اصلی این دستگاه تولید برق در توان بالا در مناطقی است که دسترسی به نیروگاه یا واحد ثابت تولید برق با توان بالا وجود ندارد.

اولین قدم شکل گیری دیزل ژنراتور

زمانی که بخواهند موتور دیزل و ژنراتور را به همراه یکدیگر برای تولید برق مورد استفاده قرار دهند، ناچار هستند موتور دیزل و ژنراتور را برروی سازه فلزی محکم یا یک شاسی به هم متصل کنند.

وقتی که موتور دیزل و ژنراتور برروی یک شاسی به یکدیگر متصل شدند به آن (دیزل ژنراتور کوبله) می گویند.

مقالات مرتبط