دیزل ژنراتور و اجزای آن

دیزل ژنراتور و اجزای آن


دیزل ژنراتور جهت تامین جریان الکتریکی است، که در هنگام قطع برق و جلوگیری از انقطاع از فعالیت های روزانه و یا اخلال در فعالیت های کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده ، تبدیل می نماید.


دیزل ژنراتور در پیکربندی های مختلف الکتریکی و فیزیکی برای استفاده در زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد. در این مطلب ما نحوه کارکرد یک دیزل ژنراتور، اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور و عمل یک دیزل ژنراتور به عنوان یک منبع ثانویه انرژی الکتریکی در زمینه های مسکونی و صنعتی بررسی می کنیم.

اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور

اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور را می توان به صورت شکل زیر تقسیم بندی کرد:

موتور ژنراتور

دینام ) ژنراتور )

سیستم های سوخت (تانک دیزل ژنراتور(

رگولاتور ولتاژ

سیستم های خنک کننده و اگزوز

سیستم های روانکاری

شارژر باتری

کنترل پنل

مجمع اصلی / قاب (شاسی دیزل ژنراتور(

مقالات مرتبط